ĐÁNH GIÁ SÀN
FOREX VIỆT NAM 2022

Xếp Hạng Các Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Nhất Tại Việt Nam Và Thế Giới
Khám phá danh sách nhà môi giới hàng đầu với các tiêu chí đánh giá minh bạch của chúng tôi.

Tìm sàn

Sàn Forex uy tín

2015 | Sweden
Chấm điểm 90 đ Top Forex Broker
2007 | Australia
Chấm điểm 87 đ Top Forex Broker
2021 | Saint Vincent and the Grenadines
Chấm điểm 83 đ Top Forex Broker
2003 | Oman
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
2010 | Saint Vincent and the Grenadines
Chấm điểm 81 đ Top Forex Broker
2015 | Seychelles
Chấm điểm 80 đ Top Forex Broker
1975 | United States of America
Chấm điểm 78 đ Top Forex Broker
2008 | Russian Federation
Chấm điểm 77 đ Top Forex Broker
2015 | Sweden
Chấm điểm 90 đ Top Forex Broker
2007 | Australia
Chấm điểm 87 đ Top Forex Broker
2021 | Saint Vincent and the Grenadines
Chấm điểm 83 đ Top Forex Broker
2003 | Oman
Chấm điểm 82 đ Top Forex Broker
2010 | Saint Vincent and the Grenadines
Chấm điểm 81 đ Top Forex Broker
2015 | Seychelles
Chấm điểm 80 đ Top Forex Broker
1975 | United States of America
Chấm điểm 78 đ Top Forex Broker
2008 | Russian Federation
Chấm điểm 77 đ Top Forex Broker

Sàn lừa đảo cần tránh

2006 | Seychelles
2005 | United States of America
2014 | Cyprus
2007 | Saint Vincent and the Grenadines
2020 | United States of America
2011 | Belize
2019 | Saint Vincent and the Grenadines
2017 | Saint Vincent and the Grenadines
2006 | Seychelles
2005 | United States of America
2014 | Cyprus
2007 | Saint Vincent and the Grenadines
2020 | United States of America
2011 | Belize
2019 | Saint Vincent and the Grenadines
2017 | Saint Vincent and the Grenadines