Top Sàn Forex 2022 - Page 3 of 10 - ĐÁNH GIÁ SÀN VIỆT NAM

Bảng xếp hạng

Hạng Logo Tên sàn Trụ sở Thành lập Điểm
1 XTB Poland 2002 70
2 OneTrade United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2008 70
3 Capital.com United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2016 70
4 ThinkMarkets New Zealand 2010 70
5 Senergy FX Australia 2008 70
6 FXTB Cyprus 2020 70
7 Activtrades United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2001 70
8 Bityard Singapore 2019 70
9 Olymp Trade Saint Vincent and the Grenadines 2014 70
10 HonorFX Saint Vincent and the Grenadines 2015 70
11 Kraken United States of America 2011 70
12 Forex.com United States of America 1999 70